Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Hộp đựng nhựa

Tên khách hàng: Mr.Blur Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 2 -3 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 4times, 1 visits today) (Visited 3 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp sản phẩm mới của CHATEAU 

Tên khách hàng: CHATEAU Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 4 times, 1 visits today) (Visited 10 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh áo len – Mr. Trí

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Trí Hình thức chụp:  Tại studio Thời gian thực hiện: 4 – 5 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình.   (Visited 5 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Heo vàng

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Phương Hình thức chụp:  Tại studio Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 2 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh món ăn Miền tây

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Thịnh Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 6 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh nghệ thuật áo dài

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Hân Hình thức chụp:  Ngoại cảnh Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 5 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm băng thun Futuro

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Tâm Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm detox water CELINA

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Thi Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm cặp, ví da

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Tú Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh món ăn Sữa chua dẻo

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Hương Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh món ăn cơm hộp Nhật Bản

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Hằng Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 2 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm Greenotek

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Hải Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh món ăn nhà hàng

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Quỳnh Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh cặp đôi – Ms. Linh

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Chị Linh Hình thức chụp:  Ngoại cảnh Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Profile cá nhân – Mr. Minh

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Minh Hình thức chụp:  Tại Studio Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm Băng thun FUTURO

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Công ty FUTURO Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 2 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Showroom triển lãm két sắt

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Công ty CP Thiết bị vật tư ngân hàng và an toàn kho quỹ Việt Nam Hình thức chụp:  Chụp tại Showroom Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 4 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Công ty HTL bằng Flycam

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Công ty HTL Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh sản phẩm máy lọc nước

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Công ty MAKXIM Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh máy lọc nước MAKXIMUSA

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Công ty MAKXIM Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 2 times, 1 visits today)

Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInShare on Google+Email this to someoneShare on FacebookShare on VkontakteShare on Odnoklassniki

Dự án chụp ảnh Lavabo sang trọng

Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Hòa Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày. Xử lý hậu kỳ: Trung bình. (Visited 1 times, 1 visits today)

Contact Me on Zalo