Thông tin dự án: Tên khách hàng: Anh Minh Hình thức chụp:  Tại Studio Thời gian...