Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Nhà hàng Thái

Hình thức chụp:  Tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Khó.

(Visited 2 times, 1 visits today)