Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Món ăn sáng – Ms. Ngọc

Hình thức chụp:  Chụp tại địa điểm khách hàng

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.