Thông tin dự án:

Tên khách hàng: Mỹ phẩm An Như

Hình thức chụp:  Chụp tại studio công ty

Thời gian thực hiện: 3 – 4 ngày.

Xử lý hậu kỳ: Trung bình.